LOGO

Community Based Organization Development Center

Wel-being of marginalized people based on Food security and human rights including the women empowerment

Strategy Back

सन २०१९ देखी सन २०२३ सम्मका मुल रणनितीहरु

क) स्थानीय स्तरमा विभिन्न समूह (सिबिओहरू) र सहकारीहरूमा जम्मा भएका रकम (बचत) को उत्पादनमूलक कार्य तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्रियाकलापहरूमा लगानी गर्नका लागि बचतकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै बढी लाभदायक उद्यमका सम्भावना देखाउने र तिनको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, क्षमता बढाउने र वाह्य सम्पर्क बढाइदिने कार्यमा जोड दिइने छ । साथै, अधिकांश समुदायमुखी विकास कार्यक्रमहरू सहकारीका माध्यमबाटै सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि लिइने छ ।

ख) मानवअधिकारमा आधारित तथा जनवकालती भूमिकामा सघाउने विकासमूलक कार्यमा बढी जोड दिइने छ । 

ग) स्थानीय सरकार (प्रदेश, नगर तथा गाउँपालिका) सँगको सहकार्य, समन्वय तथा सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिइने छ । 

घ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै ती संस्थाहरूले खासगरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने कुरामा वकालती (पैरवीमूलक) भूमिका समेत निभाइने छ । सिबिओका कार्यक्रमहरू ‘परिवर्तनको सिद्धान्त’मा आधारित बनाउनमा र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) उन्मुख बनाउनेतर्फ पनि ती संस्थाहरूको सहयोग लिइने छ ।

ङ) योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवम् मूल्याङ्कनमा स्थानीय समुदायको क्रियाशील सहभागितामा जोड दिइने छ । साथै, सञ्जालीकरण गर्न सकारात्मक सोच पद्धति अभिवृद्धिमा पनि सिबिओले जोड दिनेछ ।

च) एउटा समुदायमा १० देखि १५ वर्ष काम गरिसकेपछि ती संस्थालाई क्रमशः क्षमता र दायित्व हस्तान्तरण गरी नयाँ (विपन्न तथा सीमान्तकृतमैत्री) क्षेत्रमा काम गर्न जाने रणनीति सिबिओ विकास केन्द्रले अख्तियार गर्ने छ ।  

छ) स्थानीय ज्ञान, प्रविधि, स्रोत आदिको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन र दिगो उपयोगमा जोड दिइने छ । 

ज) संस्थाको मूल मूल्य र मान्यताका रुपमा रहेका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक अभ्यासजस्ता कुरालाई थप अवलम्बन र प्रवद्र्धन गरिनेछ । 

 

Strategic Programme and Cross Cutting Theme 

Strategic theme

Goal:- Poor and oppressed communities will utilize their rights through organized efforts for sustainable livelihood.

Organization Capacity Buildup & Networking

 

 

Agriculture (Livelihood) & Economic Development

Youth Participant and Employment

Women, Children & elderly people empowerment

Nutrition, Health and & Sanitation

Environment Conservation, Disaster management and Climate change

Cross Cutting Theme

Gender Equity and Social inclusion

Capacity buildup of Disable people  

Accountable, Governance and Transparency

Child Protection


   LOCATION

Community Based Organization Development Center
Godawari-8, Majgaun, Kailali
Provision no, 7, Nepal

Call : +977 - 91 - 506063 
Email : cbodckailali@yahoo.com
Website : www.cbodckailali.org.np 

Contact Person 1 :- Rup Narayan Chaudhary/9868297694

Contact Person 2 :- Gyanu Prasad Tiwari/9848593087

   DONATE US

   SOCIAL CONNECT

       
© 2019 - Copyright all right reserved by : cbodckailali.org.np
Powered by P H Solution